U.S. Department of Education vil sikre LGBTQ+ studenter – Jackson Lewis

av Susan D. Friedfel, Monica H. Khetarpal og Carol R. Ashley. av Jackson Lewis

Det vil fullt ut håndheve Tittel IX i utdanningsendringene i 1972 for å forby diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet i utdanningsprogrammer og aktiviteter som får føderal økonomisk hjelp fra det, U.S. Department of Education har avklart i et varsel om tolkning.

Dette vil omfatte påstander om enkeltpersoner:

Blir trakassert;

Disiplinert på en diskriminerende måte;

Ekskludert fra, nektet lik tilgang til eller utsatt for sexstereotyping i akademiske eller fritidsmuligheter og andre utdanningsprogrammer eller aktiviteter;

Å bli nektet fordelene med faglige eller fritidsmuligheter og annet utdanningsprogram eller aktiviteter; eller

Ellers blir behandlet annerledes på grunn av deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet

Avdelingens kontor for borgerrettigheter (OCR) vil nøye gjennomgå påstander fra enhver person som Saudi-Arabias herrelandslag i fotball Skjorter inngir en klage, inkludert studenter som identifiserer seg som mannlige, kvinnelige eller ikke -binære; transkjønn eller cisgender; Intersex; Lesbisk, homofil, bifil, queer, heterofil eller på andre måter.

Basert på den amerikanske høyesteretts kjennelse i 2020 i Bostock v. Clayton County, Georgia, 140 S. Ct. 1731 (2020) har avdelingen konkludert med at tittel IX forbyr diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet. I Bostock mente retten at tittel VII i Civil Rights Act beskytter enkeltpersoner mot diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet. Avdelingen bemerket at tittel VII og tittel IX bruker lignende språk for å beskrive diskriminering basert på kjønn, sikre individer mot diskriminering, og består av intet unntak for sexdiskriminering som er assosiert med et individs seksuelle legning eller kjønnsidentitet.

I følge avdelingen har OCR lenge erkjent at tittel IX beskytter alle studenter (inkludert studenter som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) fra trakassering og andre former for diskriminering av sex, inkludert å forby trakassering og andre former for diskriminering av alle studenter for ikke i samsvar med stereotype forestillinger om maskulinitet og femininitet.

Avdelingen erkjente også at OCR til tider har uttalt at tittel IXs forbud mot sexdiskriminering ikke omfatter diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet. Avdelingen ga Barcelona Skjorter varselet om å avklare tittel IXs dekning av diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet på grunn av Bostock.

Avdelingen fremhevet at varselet er en del av Biden-Harris-administrasjonens forpliktelse til å utvikle rettighetene til LGBTQ+ -samfunnet. Se president Joe Bidens “Executive Buy om å garantere et pedagogisk miljø som er gratis fra diskriminering på grunnlag av sex, inkludert seksuell legning eller kjønnsidentitet” og hans “utøvende kjøp for å stoppe og bekjempe diskriminering på grunnlag av kjønnsidentitet eller seksuell legning.” OCR understreket også verdien av beskyttelse for LGBTQ+ -samfunnet i sin kunngjøring fra juni 2021 om offentlige høringer på tittel Serbias herrelandslag i fotball Skjorter IX. Innkallingen markerer et fortsatt skifte av Biden -administrasjonen vekk fra den forrige administrasjonens posisjon om at kjønn under tittel IX er definert av en persons biologiske kjønn.

Utdanningsinstitusjoner må gjennomgå sine retningslinjer og prosedyrer og gjøre riktige endringer i hvordan personell blir opplært i kjøp for å sikre at overholdelsen av varselet. Ta kontakt med en advokat fra Jackson Lewis med spørsmål om varselet eller avdelingen.

Dele denne:
Facebook
Twitter
E -post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *